مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

        

     نام ونام خانوادگی: دکتر سکینه آقازاده

     سمت: معاون مرکز مطالعات و توسعه پزشکی دانشگاه

   تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

   شماره تماس: 31937321-044

   آدرس پست الکترونیک: :

  Email:Aghazadeh.s@umsu.ac.ir

Email :aghazadehnasrin@gmail.com

 

شرح وظایف

 1- هدایت، هماهنگی و نظارت بر انجام امور و وظایف  کلیه واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  

 2- شرکت در جلسات، شوراها و کمیته های عضو براساس ضوابط و قوانین

 3- نظارت بر عملکرد و وظایف دفاتر توسعه آموزش(EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه

 4- نظارت بر عملکرد و وظایف مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه

 5- نظارت بر عملکرد مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

تنظیمات قالب