مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آخرین اخبار آرشیو
برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی

03/02/29

برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی مورخ 1403/02/26


برگزاری وبینار توجیهی حیطه آموزش پزشکی
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری وبینار توجیهی حیطه آموزش پزشکی

03/02/29

برگزاری وبینار توجیهی آموزش پزشکی روز چهارشنبه مورخ 1403/03/02 از ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد


تمدید مهلت ثبت نام آزمون غربالگری شانزدهمین دوره المپیاد علمی
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون غربالگری شانزدهمین دوره المپیاد علمی

03/02/26

تمدید مهلت ثبت نام آزمون غربالگری شانزدهمین دوره المپیاد علمی از روز شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در نظر گرفته شده است


برگزاری کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه

03/02/23

جلسه کارگروه آینده نگاری مورخ 1403/02/23 در محل دفتر EDC برگزار شد


وبینار تبیین نظام سلامت جهانی
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

وبینار تبیین نظام سلامت جهانی

03/02/23

وبینار تبیین نظام سلامت جهانی در روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 از ساعت 13:30 الی 15:30 برگزار خواهد شد


کارگاه هنر در آموزش
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارگاه هنر در آموزش

03/02/22

کارگاه هنر در آمورش مورخ 25 اردیبهشت از ساعت 13 الی 15 برگزار خواهد شد


برگزاری دومین جلسه کمیته پژوهش در آموزش سال 1403
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری دومین جلسه کمیته پژوهش در آموزش سال 1403

03/02/19

دومین جلسه کمیته پژوهش در آموزش از ساعت 8:30 الی 10:30 برگزار شد


تنظیمات قالب