مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید


این مر کز در طبقه دوم ساختمان اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) قرار دارد که واجد یک سالن 700 متری و ادغام در مرکز آزمون مهارتهای بالینی دانشگاه است.

 

 

رئیس مرکز :

جناب آقای دکتر بهمن علی نژاد – فوق تخصص جراحی عروق- استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

کارشناس مسئول مرکز آزمون: خانم مهندس مهسا فریدونی- کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

 

 

 تماس با ما: برای تماس بایستی با شماره اصلی بیمارستان و تلفن خانه 33469931 تماس گرفته شود  و به داخلی مورد نظر وصل گردد. تلفن داخلی مرکز آزمون 4289 می باشد.

 

 

 

شرح وظایف مرکز آزمون:
• 
سیاست‌ گذاری در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی آزمون‌ها با عنایت به بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
• 
توسعه زیرساخت‌های آزمون‌های الکترونیک در سطح دانشگاه و دانشکده‌ها
• 
هماهنگی سیاست‌های دانشگاه در اجرای آزمون‌ها
• 
هماهنگی امور آزمون‌ها در تعامل با وزارت متبوع
• 
کنترل کیفی برگزاری آزمون‌ها در سطح دانشگاه
• 
مسئول اجرای آزمون‌های محول شده از سوی وزارت متبوع به دانشگاه
• 
برگزاری آزمون‌های الکترونیک در سطح دانشگاهی، منطقه‌ای و کشوری

 

 

فرایند درخواست بارگذاری آزمون

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

تنظیمات قالب