مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/02/04 - 14:42
  • 165
  • کمتر از یک دقیقه
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

چاپ کتب علمی در حیطه سلول درمانی و علوم سلول های بنیادی - مرجعیت علمی

کتب علمی  با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه در راستای مرجعیت علمی در حیطه سلول درمانی و سلول های بنیادی تالیف گردیده لازم به ذکر است با توجه به ماهیت حیطه های مذکور نشر این کتب در این زمینه نمونه هایی موفق از همگرایی علوم در دانشگاه نیز تلقی می شود.

 

 

  • گروه خبری : آخرین اخبار,رویداد های علمی
  • کد خبر : 5030
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

تنظیمات قالب