مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/02/23 - 14:06
  • 175
  • کمتر از یک دقیقه
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه

جلسه کارگروه آینده نگاری مورخ 1403/02/23 در محل دفتر EDC برگزار شد

جلسه کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 23 اردیبهشت 1403  با حضور مدیر و معاون EDC و ریاست دانشکده بهداشت و ریاست مرکز بهداشت و مسئول حیطه مدیریت کیفیت خدمات سلامت و ایمنی بیمار مرجعیت علمی دانشگاه در محل دفتر مدیر EDC با دستور جلسه تصمیم گیری در زمینه حیطه مذکور تشکیل گردید.در این جلسه تصمیمات مهمی اتخاذ گردید که اهم آنها به شرح ذیل قید میشود.

  1. استفاده از پتانسیل مرکز توسعه پژوهش های کاربردی سلامت مرکز بهداشت
  2. ایجاد تیم کاری متشکل از اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی
  3. مشخص کردن برنامه اجرائی برای تک تک موارد برنامه استراتژیک 5 ساله مندرج در کتاب سبز جدید ویرایش شده

 

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اطلاعیه ها
  • کد خبر : 6008
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

تنظیمات قالب