مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه

EDC
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور با همکاری کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی ارومیه برگزار می‌کند.

وبینار تبیین نظام سلامت جهانی
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

وبینار تبیین نظام سلامت جهانی

وبینار تبیین نظام سلامت جهانی در روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 از ساعت 13:30 الی 15:30 برگزار خواهد شد

کارگاه هنر در آموزش
بنا به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارگاه هنر در آموزش

کارگاه هنر در آمورش مورخ 25 اردیبهشت از ساعت 13 الی 15 برگزار خواهد شد

تنظیمات قالب