English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

المپیادهای علمی دانشجویان

اعظم  اکبرپور کارشناس مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه

تلفن :31937323

 

معرفی المپیاد علمی دانشجویان

المپیاد علمی به همراه دفتر استعداد درخشان یکی از واحدهای مستقر در مرکز مطالعات می باشد که وظیفه برگزاری المپیاد علمی دانشجویان در دانشگاه و اعزام ایشان به المپیاد کشوری را بر عهده دارد. این رقابتها، در دو مرحله انفرادی و گروهی و در قالب 5 حیطه آموزش پزشکی، استدلال بالینی، مدیریت، فلسفه پزشکی و علوم پایه هر ساله با حضور دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود و در پایان رقابتها، به افراد برتر مدال و دیپلم افتخار اهدا می گردد. یکی از اهداف مهم این المپیاد، شناسایی دانشجویان مستعد است که بتواند مشکلات نظام سلامت را درک و شناسایی و برای ان راه حل ارایه دهد.

شرح وظایف:

برگزاری ازمون درون دانشگاهی و اعزام دانشجویان به رقابتهای کشوری

انتخاب افراد واجد شرایط و پذیرفته شده در ازمون درون دانشگاهی

انجام کلیه مکاتبات با وزارت متبوع در مورد المگپیاد علمی دانشجویان