English   فارسي     امروز: چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧

با توجه به اهمیت فرایند ارزشیابی درونی گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه ، کمیته ای به نام ارزیابی برون گروهی درون دانشگاهی در سال 1391 تشکیل شده و بر فرایند انجام ارزشیابی درونی در گروه ها نظارت نموده و در صورت لزوم راهنمایی و مشاوره لازم را ارائه می نماید. کلیه گزارشات ارزیابی درونی توسط کمیته مذکور بررسی گردیده و باز خورد لازم به گروه ارائه شده و موارد نیازمند اصلاح به گروه ها اعلام می شود.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

آرام فیضی

دکترای آموزش پرستاری

مدیر مرکز مطالعات و رییس کمیته

2

مجتبی کریمی پور

دکترای آناتومی

دبیر کمیته

3

بهرام نبی لو

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عضو کمیته

4

علیرضا مهدی زاده

متخصص داخلی- فوق تخصص غدد

عضو کمیته

5

آرش موسی الرضایی

متخصص نورولوژی

عضو کمیته

6

شهرام سیدی

دکترای ایمونولوژی

عضو کمیته

7

یوسف محمدپور

دانشجوی دکترای آموزش پزشکی

عضو کمیته

8

زهرا زارع

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

عضو کمیته

9

سهیلا ربیعی پور

دکترای بهداشت باروری

عضو کمیته

10

سکینه آقازاده

دکترای فناوری اطلاعات

عضو کمیته

11

شهرزاد شکوهی

پزشک عمومی- کارشناس ارشد آموزش پزشکی

عضو کمیته