English   فارسي     امروز: پنج شنبه ٠١ آذر ١٣٩٧

 

 

توانمند سازی اساتید

نام ونام خانوادگی :علی شکیبی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

پست سازمانی :کارشناس ارزشیابی

تلفن :31937209

پست الکترونیک  shakibi@umsu.ac.ir