English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

 

 

توانمند سازی اساتید

نام ونام خانوادگی :علی شکیبی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد برنامه ریزی

پست سازمانی :کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی

تلفن :31937209

پست الکترونیک  shakibi@umsu.ac.ir