English   فارسي     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩


مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه
برگزاری کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزشی
کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزشی در مورخ بیست و سوم مهرماه به صورت وبینار برگزار شد.
 ١٤:٠١ - 1399/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسابقه ویژه دانشجویان
ستاد ازدواج دانشجویی برگزار می کند: مسابقه ویژه دانشجویان
 ١٣:١٢ - 1399/02/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
وبینار کشوری حیطه آموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ 98/11/14
وبینار کشوری حیطه آموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ 98/11/14از ساعت 30/8 الی 12 برگزار می گردد.
 ١٠:٣٦ - 1398/10/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش دکتر کارگری مسئول محترم روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
کارگاه آشنایی با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
کارگاه آشنایی با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 ١٠:٤٥ - 1398/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش دکتر کارگری روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه
ارزیابی کیفی روند تحقق بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی
ارزیابی کیفی روند تحقق بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با حضور ارزیابان منتخب وزارتی
 ٠٨:٥٢ - 1398/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارشناس مسئول واحد المپیاد و استعداد درخشان دانشگاه
برگزاری ، وبینارهایی آماده سازی دانشجویان حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت برای آزمون المپیاد در هفدهم دی ماه سال جاری
برگزاری ، وبینارهایی آماده سازی دانشجویان حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت برای آزمون المپیاد در هفدهم دی ماه سال جاری
 ٠٨:٥٠ - 1398/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارشناس مسئول واحد ارزشیابی دانشگاه
آغاز فرآیند ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان
فرآیند ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان آغاز شد.
 ٠٩:٠٢ - 1398/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد پور رئیس مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه
برگزاری اولین آزمون زبان دکتری تخصصی MHLE برای اولین بار در استان
اولین آزمون زبان دکتری تخصصی MHLE برای اولین بار در استان در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.
 ١٦:٥٢ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارشناس مسئول واحد المپیاد و استعداد درخشان دانشگاه
دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 ١٦:٠٠ - 1398/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمدپور رئیس مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برگزاری آزمون زبان دکتری MHLEبرای اولین بار در استان
این مطلب را دکتر محمدپور رئیس مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه عنوان نمود.
 ١٣:٠٣ - 1398/08/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>