English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

شرح وظایف واحد:

 

تشکیل کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نیازسنجی و به‌­روز­رسانی اولویت‌­های پژوهش در آموزش

افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه‌­ی پژوهش در آموزش پزشکی

برگزاری کارگاه­‌ها با هدف ارتقاء مهارت­های پژوهشی اساتید و دانشجویان با همکاری واحد توانمندسازی

استفاده­ی همه جانبه از فناوری اطلاعات (IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت­‌های پژوهش در آموزش و بویژه ترویج روش‌­های نوین یاددهی یادگیری

هدایت برخی از پایان­ نامه‌­ها به موضوعات حوزه‌­ی آموزش پزشکی

جذب برخی از گرنت­‌های پژوهشی

تعیین و پیشنهاد سیاست های تشویقی برای مجریان طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش