English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

رئیس کمیته : دکتر شیوا قلی زاده (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارومیه)

 

رشته

نام و نام خانوادگی

داروسازی

فاطمه احمدوش

داروسازی

مهدیس دهقانی

پرستاری

پویا رحیم زاده

دندانپزشکی

زهرا اژدری

مامایی

رقیه عبدالهی

بهداشت

امیر حسین اسمعیلی زاده

پزشکی

علی پروین

علوم آزمایشگاهی

کوثر جهان قلقاچی

علوم آزمایشگاهی

آریا برومند

دکتری علوم سلولی کاربردی

مریم رهنما

پزشکی

سارا پوریایی

پزشکی

آرمین فتح اله زاده

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شادی محمدپور اصل

هوشبری

نیکتا اشرف رضایی

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

مهدی مداحی

پزشکی

زهرا بزاز بنایی

پزشکی

مهدی اسماعیلی

دکتری بیوشیمی

حسین مقصودی

دکتری بیوشیمی

نوید قاسم زاده