English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

معرفی واحد پژوهش در آموزش

مسئول واحد


نام و نام خانوادگی: دکتر بهلول رحیمی

رشته تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی

پست سازمانی: مسئول واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیک

Bahlol.rahimi@gmail.com

 

کارشناس واحد

 

نام و نام خانوادگی: خانم سمیرا درخشانفرد

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست سازمانی: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیک

شماره تماس 044331937234

Sami.derakhshanfard@gmail.com


 

معرفی واحد پژوهش در آموزش:

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه‌­های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است

Mission and vision (رسالت و دیدگاه):
رویکرد اصلی این واحد، توسعه و ترویج پژوهش­‌هایی است که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش شود.

Objectives (اهداف):

هدف غایی فعالیت های این واحد ارتقاء کمی و کیفی فعالیت­‌های پژوهشی در زمینه‌ی آموزش است

Strategies (راهبردها):

گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش­

هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

ارائه مشاوره­‌های پژوهشی

Tactics (راهکارها):

شناسایی و کشف مشکلات آموزشی

تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

تولید و انتقال دانش مربوط به حیطه آموزش

انجام مطالعات و بررسی های بنیادی کاربردی در زمینه آموزش

انتشار، تآلیف و ترجمه در زمینه آموزش

ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید و مربیان آموزشی

بستر­سازی تصمیم­‌گیری­‌های آموزشی با استفاده از نتایج طرح­‌های کاربردی

معرفی شرح وظایف واحد:

تشکیل کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نیازسنجی و به‌­روز­رسانی اولویت‌­های پژوهش در آموزش

افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه‌­ی پژوهش در آموزش پزشکی

برگزاری کارگاه­‌ها با هدف ارتقاء مهارت­های پژوهشی اساتید و دانشجویان با همکاری واحد توانمندسازی

استفاده­ی همه جانبه از فناوری اطلاعات (IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت­‌های پژوهش در آموزش و بویژه ترویج روش‌­های نوین یاددهی یادگیری

هدایت برخی از پایان­ نامه‌­ها به موضوعات حوزه‌­ی آموزش پزشکی

جذب برخی از گرنت­‌های پژوهشی

تعیین و پیشنهاد سیاست های تشویقی برای مجریان طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش