English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

معرفی مرکز آزمون :
این مر کز در طبقه دوم ساختمان اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) قرار دارد که واجد یک سالن 500 متری و ادغام در مرکز آزمون مهارتهای بالینی دانشگاه است.

مسئول مرکز :

جناب آقای دکتر بهمن علی نژاد – فوق تخصص جراحی عروق- استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 


 

کارشناس آموزش و فناوری مرکز آزمون: خانم مهندس مهسا فریدونی- کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

درج شماره تلفن واحد مرکز آزمون با داخلی 4289


شرح وظایف مرکز آزمون:
• سياست‌ گذاري در راستاي ارتقاي سطح كيفي و كمي آزمون‌ها با عنايت به بسته‌هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي
• توسعه زيرساخت‌هاي آزمون‌هاي الكترونيك در سطح دانشگاه و دانشكده‌ها
• هماهنگي سياست‌هاي دانشگاه در اجراي آزمون‌ها
• هماهنگي امور آزمون‌ها در تعامل با وزارت متبوع
• كنترل كيفي برگزاري آزمون‌ها در سطح دانشگاه
• مسئول اجراي آزمون‌هاي محول شده از سوي وزارت متبوع به دانشگاه
• برگزاري آزمون‌هاي الكترونيك در سطح دانشگاهي، منطقه‌اي و كشوري