English   فارسي     امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
مرکز آموزش مجازی دانشگاه از ساعت 8 لغایت 15 روزهای شنبه تا چهارشنبه آماده ارائه مشاوره در موارد ذیل میباشد:
1- تولید محتوای الکترونیکی
2- نحوه استفاده از LMS سامانه نوید مجازی
3- طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی
4- سایر موارد مرتبط با آموزش مجازی

شماره تماس: داخلی382 صفورا صادق زاده

ایمیل اختصاصی مرکز آموزش مجازی: