English   فارسي     امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦

اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقه مند می توانند طرح های پژوهشی پیشنهادی خود را جهت طرح در کمیته پژوهش در آموزش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش ارسال نمایند.

 دریافت فرم پروپوزال پژوهش در آموزش  

   دانلود : proposal_edu.docx           حجم فایل 147 KB